Hakkımızda

AKDENİZ ÇED, konusunda uzman personelleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermek amacıyla, uzun yıllara dayanan sektör tecrübesine sahip kurucular öncülüğünde 2011 yılında Adana’da kurulmuştur. Sanayi, Madencilik, Tekstil, Otelcilik, Enerji gibi birçok sektörle ilgili yatırım konularında ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hizmet veren AKDENİZ ÇED, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

PROJE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSİ

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

MADEN MÜHENDİSİ

MAKİNA MÜHENDİSİ

ZİRAAT MÜHENDİSİ

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

FAALİYET KONULARI

Çevre

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu
 • Proje Tanıtım Dosyası
 • Çevre İzni
 • Çevre Danışmanlığı
 • GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatı

Madencilik

 • Maden Kanunu Kapsamında Ruhsat ve İzinlerin Alınması
 • Maden ve Mermer Sahalarında Rezerv Tespitlerinin Yapılması
 • Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
 • İşletme, Temdit Projesinin Hazırlanması
 • Maden Müşavirliği, Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
 • Ruhsat Devir, Sevk Fişi, Birleştirme, Küçültme, vs Hizmetleri
 • Madencilik Faaliyetleri İle İlgili Vibrasyon Ölçümler
 • Arazide Görsel Jeolojik Etütler
 • Maden Sahaları için Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
 • Jeolojik, Hidrojeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etütler

Maden Kanunu ve Uygulamaları

 • Maden Arama Projesi
 • Ön İnceleme Raporu
 • Ruhsat Alımları
 • Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması
 • İşletme Projesi Hazırlanması (Açık - Kapalı İşletme)
 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı
 • Teknik Nezaretçi Ataması
 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
 • İmalat ve Halihazır Ocak Haritalarının Hazırlanması
 • Patlayıcı Madde İzinleri
 • Maden Sahaları Etüd ve Projelendirilmesi
 • Hammadde Temini

Jeoloji

 • Jeolojik Etüd - Proje
 • Jeolojik Haritalama
 • Saha Jeolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Enerji Yatırımları

 • GES Projeleri
 • HES Projeleri
 • RES Projeleri