Madencilik

 

Maden Kanunu Kapsamında Ruhsat ve İzinlerin Alınması
*    Maden ve Mermer Sahalarında Rezerv Tespitlerinin Yapılması
*    Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
*    İşletme, Temdit Projesinin Hazırlanması
*    Maden Müşavirliği, Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
*    Ruhsat Devir, Sevk Fişi, Birleştirme, Küçültme, vs Hizmetleri
*    Madencilik Faaliyetleri İle İlgili Vibrasyon Ölçümler

 
-  Arazide Görsel Jeolojik Etütler
-  Maden Sahaları için Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
-  Jeolojik, Hidrojeolojik,  Jeofizik ve Jeoteknik Etütler

 

 
Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları Madencilik ÇalışmalarıMadencilik Çalışmaları lightbox joomla galleryby VisualLightBox.com v6.0