AKDENİZ ÇED
Çevre Mühendisliği Danışmanlık Ltd. Şti.
Adres: Reşatbey Mah - 62003 Sk - Güçlü Apt - Kat:2 - Daire:3 - Seyhan - ADANA
Telefon: 0322 888 00 23 - Fax: 0322 888 00 24 - Mail: akdeniz@akdenizced.com.tr
Maden Kanunu Kapsamında Ruhsat ve İzinlerin Alınması
*    Maden ve Mermer Sahalarında Rezerv Tespitlerinin Yapılması
*    Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
*    İşletme, Temdit Projesinin Hazırlanması
*    Maden Müşavirliği, Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
*    Ruhsat Devir, Sevk Fişi, Birleştirme, Küçültme, vs Hizmetleri
*    Madencilik Faaliyetleri İle İlgili Vibrasyon Ölçümler

-  Arazide Görsel Jeolojik Etütler
-  Maden Sahaları için Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
-  Jeolojik, Hidrojeolojik,  Jeofizik ve Jeoteknik Etütler
Çevre İzni
PTD
(Proje Tanıtım Dosyası)

ÇED Raporu

GSM Ruhsatı

Madencilik

Jeolojik Etüt

Danışmanlık

Enerji Yatırımları

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
AnaSayfa     |     Hakkımızda     |     Mevzuat     |    Belgelerimiz    |    İletişim

MADENCİLİK


Ekonomi İş Şirketler