Çevre İzni

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ilgili yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'nca belirlenmiş işletme sınıflarının kapsamına giren bütün büyük sanayi kuruluşu, KOBi ve diğer özel sektör kuruluşlarının bir çevre birimi kurması ve/veya bu hizmeti bakanlıkça yetkilendirilmiş bir danışmanlık firmasından alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren geçerli olan ilgili yönetmelikle Devlet, işletmenin çevreye karşı sorumluluğu noktasında sadece ve sadece Yetkili Çevre Görevlisi ve/veya Yetkili Çevre Danışmalık Firmasını muhatab alacaktır.


Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini (en az iki çevre görevlisinden oluşan) kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

Firmamıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmiştir.