ÇED Raporu

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki olumlu-olumsuz  etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. ÇED sürecinde planlanan proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkileri, sosyal sonuçları, ve alternatif çözümleri değerlendirilmektedir.
ÇED sürecinde amaçı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
ÇED süreci şu şekilde gelişir: Yatırım düşünülen konu ile ilgili, gerekli dökümantason temini ve yerinde inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmak üzere firmamız tarafından bir ÇED Raporu hazırlanır ve bakanlığa sunulur.
Bakanlık ÇED Raporu üzerinde incelemelerini yaparken, yatırım konusu ile ilgili, yatırımın olası çevresel etkileri konusunda, ilgili kamu kurum-kuruluşlarından görüş ister.
Bunun akabinde ÇED Raporu ile ilgili bakanlıkta gerekli değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılara ilgili diğer kamu kurum-kuruluşlarının yetkilileri de katılır. Mahallinde de ÇED faaliyeti ile ilgili halkın katılımı toplantısı yapılır. Tüm bu değerlendirme, inceleme ve toplantılar neticesinde ÇED raporu hazırlanan yatırım ile ilgili olumlu görüş çıkarsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Olumlu kararı verir ve ÇED Olumlu Belgesini alan yatırımcı planladığı yatırımına başlayabilir. ÇED Olumsuz kararı verilmesi durumunda ise yatırıma izin verilmez. ÇED Olumlu kararını alan yatırımcı 7 yıl içinde yatırıma başlamaz ise ÇED Olumlu kararı iptal edilir.

 
ÇED Raporları Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından hazırlanabilir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporları'nın hazırlanması için şirketlerin donanım, personel listesi ve diğer özelliklerini inceleyip, yeterli gördüğü şirketlere Yeterlik Belgesi vermiştir.
Firmamız AKDENİZ ÇED Çevre Dan. Tic. Ltd. Şti. Yeterlik şartlarını sağladığından
ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanması konusunda bakanlık tarafından verilen YETERLİK BELGESİ ne sahiptir.